PROJEKT KONCEPCYJNY

 • UKŁAD FUNKCJONALNY – 2 aranżacje
 • WIZUALIZACJA – możliwość jednej zmiany
 • LISTA MATERIAŁÓW UŻYTYCH DO
  PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

 • UKŁAD FUNKCJONALNY – 2 aranżacje
 • WIZUALIZACJA – możliwość jednej zmiany
 • RYSUNKI TECHNICZNE DLA WYKONAWCÓW
 • SPECYFIKACJA ZAKUPOWA – lista materiałów
  użytych do projektu z wyliczeniem ilości
  zapotrzebowania materiałów